Styret i Løvsethaugen velforening

  • Leder: Leendert Wienhofen
  • Økonomi: Vegar Rømma
  • Tilstandskontroll og vedlikehold: Christian Bjørgum
  • Leder velferdskomite: Einar Kulbotten
  • Rep. grendalaget: Øystein Hovind
  • Varamedlem: Linda Kristin Drage

Henvendelser til styret inklusive valgkomiteen rettes til lovsethaugen@gmail.com